požeško komunalno poduzeće - za čist grad 

  Izgradnja - grobljanski objekti, cestogradnja, prometna signalizacija

  Komunalac Požega d.o.o. u okviru Odjela izgradnje vrši poslove izgradnje grobljanskih objekata, te poslove cestogradnje i prometne signalizacije po nalogu Grada Požege. Izgradnja grobljanskih objekata obuhvaća poslove izgradnje i opločavanja grobnica na grobljima u gradu Požegi kojima upravlja, te svi potrebnih građevinskih popravaka na objektima groblja (ograde, staze i sl.)

  Cestogradnja obuhvaća sanaciju udarnih rupa i oštećenja kolnika te održavanje sustava za odvodnju oborinskih voda s javnih površina (popravak slivnika). Prometna signalizacija obuhvaća održavanje vertikalne signalizacije, popravak prometnih znakova te ugradnju novih prometnih znakova.

  Projekti energetske obnove

  E-tržnica

  Reciklažno dvorište

  banner - korisni otpad

  banner - kompost

  banner- glomazni otpad

  banner- glomazni otpad

  Reciklažno dvorište & EU

  KORISNI LINKOVI

  banner FZOEU

  mzoip

  pozega

  Tekija LOGO