požeško komunalno poduzeće - za čist grad 

  Donacije i sponzorstva

  Temeljem čl. 10. st. t. 6. Zakona o pravu na pristup informacijama  ( NN 25/13) tijela javne vlasti među koje pripada i Komunalac Požega d.o.o. kao trgovačko društvo u vlasništvu jedinica lokalne samouprave, obvezna  su na internetskim stranicama objaviti informacije o dodijeljenim potporama, bespovratnim sredstvima ili donacijama uključujući popis korisnika i visinu iznosa na godišnjoj razini.

  Poradi zakonske obveze objave dodijeljenih potpora ili donacija Komunalac Požega d.o.o. objavljuje uvjete i način postupanja po dostavljenim zahtjevima za dodjelu potpora ili donacija.

  1. Postupak započinje dostavom zahtjeva za dodjelu donacije ili potpore.
  Zahtjev mora sadržavati slijedeće podatke: naziv podnositelja zahtjeva,  adresa, web adresa, OIB, matični broj, naziv poslovne banke , broj žiro- računa, osobu za kontakt, telefon, e-mail i odgovornu osobu.
  2. Pored osnovnih podataka zahtjev obvezno sadrži podatke :
  - status podnositelja ( javna ustanova, udruga, trgovačko društvo, organizacija i sl.), 
  - opis donacije ( naziv projekta, svrha, kratki opis projekta i traženi iznos donacije ) te naziv kategorije za koje se traži donacija ( npr. sport, obrazovanje, kultura, zaštita okoliša i sl. ),
  - zahtjev se dopunjuje prilozima koji su u svezi podnesenog zahtjeva ili dopunjuju sam zahtjev, odnosno upućuju na svrhu donacije ili projekta,
   
  3. Svaki zahtjev mora se upotpuniti podacima o poslovanju, financijskom poslovanju podnositelja u prethodnoj godini, rješenje o registraciji nositelja projekta, potvrda o nekažnjavanju za odgovornu osobu podnositelja te eventualno i druge podatke. 
   
  4. Primatelj donacije obvezan je dostaviti dokaz o realizaciji dodijeljenih sredstava.             

  O podnešenim zahtjevima koji udovoljavaju naznačenim uvjetima odlučuje Nadzorni odbor Komunalca Požega d.o.o., koji daje odobrenje Upravi Društva za dodjelu donacije ili potpore. 

  pdfPregled donacija za razdoblje od 1.1.2019. do 31.10.2019.
  pdfPregled sponzorstva za razdoblje od 1.1.2019. do 31.10.2019.
  pdfObjava podataka o sponzorstvima i donacijama u 2018. godini.pdf
  pdfJavni poziv za prijavu projekata i programa za dodjelu donacija i sponzorstva za 2019. godinu.pdf 332.69 KB
  pdfObjava podataka o sponzorstvima i donacijama u 2017. godini.pdf
  pdfObjava podataka o sponzorstvima i donacijama u 2016. godini.pdf

  Projekti energetske obnove

  Reciklažno dvorište

  banner - korisni otpad

  banner - kompost

  banner- glomazni otpad

  banner- glomazni otpad

  Reciklažno dvorište & EU

  KORISNI LINKOVI

  banner FZOEU

  mzoip

  pozega

  Tekija LOGO