požeško komunalno poduzeće - za čist grad 

  Energetska obnova višestambenih zgrada

  Temeljem javnog poziva Ministarstva graditeljstva referentna oznaka poziva PDP_4c2.2, objavljenog 17.10.2016., za dodjelu bespovratnih sredstava za energetsku obnovu višestambenih zgrada, osiguranih iz Europskog fonda za regionalni razvoj, Upravitelj Komunalac Požega d.o.o. za komunalne djelatnosti, Vukovarska 8, Požega u ime i za račun suvlasnika višestambenih zgrada provodi i objavljuje postupke nabave u skladu s Aneksom 2. Poziva - Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi.

   

  Izvođenje radova poradi provođenja mjera energetske obnove višestambene zgrade na adresi Antuna Gustava Matoša 24-26, Požega

  Na temelju Javnog poziva pokrenutog od strane nadležnog tijela Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, referentna oznaka poziva PDP_4c2.2 objavljenog 17.10.2016., za dodjelu bespovratnih sredstava za energetsku obnovu višestambenih zgrada, osiguranih iz Europskog fonda za regionalni razvoj i u skladu s Aneksom 2. Poziva - Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi, Upravitelj Komunalac Požega d.o.o. za komunalne djelatnosti, Vukovarska 8, Požega u ime i za račun suvlasnika višestambene zgrade Antuna Gustava Matoša 24-26, Požega donosi:

  OBAVIJEST O NABAVI

  • Opis predmeta nabave: Izvođenje radova poradi provođenja mjera energetske obnove višestambene zgrade na adresiAntuna Gustava Matoša 24-26, Požega.
  • Procijenjena vrijednost nabave: 1.122.303,31 KN bez PDV-a
  • Ukupna vrijednost radova energetske obnove: 1.402.879,14 KN s PDV-om
  • Evidencijski broj nabave: 4/17
  • Vrsta postupka nabave koji se primjenjuje: objava obavijesti o nabavi na internetskoj stranici neobveznika o javnoj nabavi - Upravitelj Komunalac Požega d.o.o. za komunalne djelatnosti www.komunalac-pozega.hr
  • Podaci o naručitelju
   Naziv i sjedište naručitelja: Upravitelj - Komunalac Požega d.o.o., za komunalne djelatnosti
   Adresa: Vukovarska 8, Požega
   Poslovna banka: Podravska banka d.d.
   IBAN: HR0823860021552002357
   OIB: 99740428762
   Broj telefona naručitelja: 034/316-860
   Broj telefaksa naručitelja: 034/316-870
   Internetska adresa naručitelja: www.komunalac-pozega.hr
   Adresa elektroničke pošte naručitelja: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  • Podaci o službi zaduženoj za kontakt
   Sve obavijesti u svezi ovog postupka nabave mogu se dobiti svakog radnog dana između 7 i 15 sati, do roka za dostavu ponuda, od osoba zaduženih za komunikaciju s gospodarskim subjektima.
   Ime i prezime osobe zadužene za kontakt: Tomislav Didović, dipl. oec.
   Adresa: 34 000 Požega, Vukovarska 8
   Adresa elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  • Vrsta postupka nabave
   Postupak nabave radova za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi (NOJN).
  • Datum objave
   26.09.2017.
  • Osnovne informacije o predmetu nabave
   Izvođenje radova poradi provođenja mjera energetske obnove višestambene zgrade na adresi Antuna Gustava Matoša 24-26, Požega.
   Rokovi početka i završetka izvođenja radova: Početak radova je najkasnije 8 dana po potpisu ugovora, a rok završetka radova je najkasnije do 31.08.2018.g.
  • Rok, način i mjesto dostave ponuda
   Ponude je potrebno dostaviti do 19.10.2017. do 12:00 sati bez obzira na način dostave.
   Ponude se dostavljaju u sjedište Naručitelja svaki radni dan od 10 do 15 sati ili preporučenom poštanskom pošiljkom s povratnicom na navedenu adresu.
   Ponuditelji dostavljaju ponudu u zatvorenoj omotnici.
  • Jezik ponude
   Ponuda se izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.
  • Dodatne informacije
   Ponuditelji do isteka roka za dostavu ponuda imaju pravo uvida u cjelokupnu projektnu dokumentaciju u prostorijama naručitelja na adresi Vukovarska 8, Požega.

  Na ovaj postupak se primjenjuju odredbe propisane Javnim pozivom Ministarstva graditeljstva, referentna oznaka poziva PDP_4c2.2, objavljenog 17.10.2016., za dodjelu bespovratnih sredstava za energetsku obnovu višestambenih zgrada, osiguranih iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

  pdfDOKUMENTACIJA O NABAVI A G MATOŠA 24 26
  xlsEOZ Troškovnik ZA NABAVU A G Matoša 24 26
  pdfNacrti A G Matosa 24 26
  xlsPONUDBENI LIST
  pdfTehnicki opis, A G Matosa 24 26

  Izvođenje radova poradi provođenja mjera energetske obnove višestambene zgrade na adresi Antuna Gustava Matoša 32-34, Požega

  Na temelju Javnog poziva pokrenutog od strane nadležnog tijela Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, referentna oznaka poziva PDP_4c2.2 objavljenog 17.10.2016., za dodjelu bespovratnih sredstava za energetsku obnovu višestambenih zgrada, osiguranih iz Europskog fonda za regionalni razvoj i u skladu s Aneksom 2. Poziva - Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi, Upravitelj Komunalac Požega d.o.o. za komunalne djelatnosti, Vukovarska 8, Požega u ime i za račun suvlasnika višestambene zgrade Antuna Gustava Matoša 32-34, Požega donosi:

  OBAVIJEST O NABAVI

  • Opis predmeta nabave: Izvođenje radova poradi provođenja mjera energetske obnove višestambene zgrade na adresi Antuna Gustava Matoša 32-34, Požega.
  • Procijenjena vrijednost nabave: 1.132.063,86 KN bez PDV-a
  • Ukupna vrijednost radova energetske obnove: 1.415.079,83 KN s PDV-om
  • Evidencijski broj nabave: 3/17
  • Vrsta postupka nabave koji se primjenjuje: objava obavijesti o nabavi na internetskoj stranici neobveznika o javnoj nabavi - Upravitelj Komunalac Požega d.o.o. za komunalne djelatnosti www.komunalac-pozega.hr
  • Podaci o naručitelju
   Naziv i sjedište naručitelja: Upravitelj - Komunalac Požega d.o.o., za komunalne djelatnosti
   Adresa: Vukovarska 8, Požega
   Poslovna banka: Podravska banka d.d.
   IBAN: HR0823860021552002357
   OIB: 99740428762
   Broj telefona naručitelja: 034/316-860
   Broj telefaksa naručitelja: 034/316-870
   Internetska adresa naručitelja: www.komunalac-pozega.hr
   Adresa elektroničke pošte naručitelja: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  • Podaci o službi zaduženoj za kontakt
   Sve obavijesti u svezi ovog postupka nabave mogu se dobiti svakog radnog dana između 7 i 15 sati, do roka za dostavu ponuda, od osoba zaduženih za komunikaciju s gospodarskim subjektima.
   Ime i prezime osobe zadužene za kontakt: Tomislav Didović, dipl. oec.
   Adresa: 34 000 Požega, Vukovarska 8
   Adresa elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  • Vrsta postupka nabave
   Postupak nabave radova za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi (NOJN).
  • Datum objave
   26.09.2017.
  • Osnovne informacije o predmetu nabave
   Izvođenje radova poradi provođenja mjera energetske obnove višestambene zgrade na adresi Antuna Gustava Matoša 32-34, Požega.
   Rokovi početka i završetka izvođenja radova: Početak radova je najkasnije 8 dana po potpisu ugovora, a rok završetka radova je najkasnije do 31.08.2018.g.
  • Rok, način i mjesto dostave ponuda
   Ponude je potrebno dostaviti do 19.10.2017. do 11:00 sati bez obzira na način dostave.
   Ponude se dostavljaju u sjedište Naručitelja svaki radni dan od 10 do 15 sati ili preporučenom poštanskom pošiljkom s povratnicom na navedenu adresu.
   Ponuditelji dostavljaju ponudu u zatvorenoj omotnici.
  • Jezik ponude
   Ponuda se izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.
  • Dodatne informacije
   Ponuditelji do isteka roka za dostavu ponuda imaju pravo uvida u cjelokupnu projektnu dokumentaciju u prostorijama naručitelja na adresi Vukovarska 8, Požega.

  Na ovaj postupak se primjenjuju odredbe propisane Javnim pozivom Ministarstva graditeljstva, referentna oznaka poziva PDP_4c2.2 , objavljenog 17.10.2016., za dodjelu bespovratnih sredstava za energetsku obnovu višestambenih zgrada, osiguranih iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

  pdf1 PS sut
  pdf2 PS priz
  pdf3 PS Ik
  pdf7 PS Pre
  pdf8 PS P1
  pdf9 P P2
  pdf10 PS P3
  pdf11 NS su
  pdf12 NS Pr
  pdf13 NS I
  pdf17 NS Pr
  pdf18 NS Pr
  pdf19 NS P1
  pdf20 NS P2
  pdf21 NS P3
  pdfDOKUMENTACIJA O NABAVI A G MATOŠA32 34
  xlsEOZ Troškovnik za nabavu A G Matoša 32 34, Požega
  xlsPONUDBENI LIST
  pdfTehnički opis

  Projekti energetske obnove

  E-tržnica

  Reciklažno dvorište

  banner - korisni otpad

  banner - kompost

  banner- glomazni otpad

  banner- glomazni otpad

  Reciklažno dvorište & EU

  KORISNI LINKOVI

  banner FZOEU

  mzoip

  pozega

  Tekija LOGO