požeško komunalno poduzeće - za čist grad 

  Godišnja izvješća

  • 2020. godina
  pdf Plan investicija i investicijskog održavanja za 2020. godinu
  pdf Financijski plan za 2020. godinu
  • 2019. godina
  pdf I. rebalans Plana investicija i investicijskog održavanja za 2019. godinu
  pdf Plan investicija i investicijskog održavanja za 2019. godinu
  pdf Financijski plan za 2019. godinu
  pdf Rebalans financijskog plana za 2019. godinu
  • 2018. godina
  pdf Izvršenje plana investicija i investicijskog održavanja za 2018. godinu
  pdf Izvršenje financijskog plana za 2018. godinu

  pdf Godišnje izvješće o poslovanju za 2018. godinu
  pdfIzvješće neovisnog revizora i financijski izvještaji za 2018. godinu 14 683 KB
  pdf Financijski plan za 2018. godinu.pdf 14 683 KB

  • 2017. godina

  pdf Godišnje izvješće o poslovanju za 2017. godinu.pdf 14 683 KB
  pdf Bilanca na dan 31.12.2017. godine.pdf 14 683 KB
  pdf Račun dobiti i gubitka za razdoblje 1.1.2017. do 31.12.2017. godine.pdf 14 683 KB
  pdf Izvješće neovisnog revizora i financijski izvještaji za 2017. godinu.pdf 14 683 KB
  pdf Bilješke uz financijske izvještaje za 2017. godinu.pdf 14 683 KB

  • 2016. godina

  pdf Godišnje izviješće o poslovanju za 2016. godinu.pdf 14 683 KB
  pdf Bilanca - stanje na dan 31.12.2016.pdf 3 436 KB
  pdf Račun dobiti i gubitaka za razdoblje 1.1.2016. do 31.12.2016.pdf 2594 KB
  pdf Izviješće neovisnog revizora i financijski izvještaj za 2016. godinu.pdf 7 636 KB
  pdf Bilješke uz financijske izvještaje za 2016. godinu.pdf 14 683 KB

  • 2015. godina

  pdfGodišnje izvješće o poslovanju za 2015. godinu.pdf870.1 KB
  pdfBilanca - stanje na dan 31.12.2015.pdf340.71 KB
  pdfIzvješće neovisnog revizora i financijski izvještaji za 2015.godinu110.35 KB
  pdfBilješke uz financijske izvještaje za 2015. godinu477.56 KB

  • 2014. godina

  pdf Godišnje izvješće o poslovanju za 2014. godinu 787.15 KB
  pdfBilanca - stanje na dan 31.12.2014.153.53 KB
  pdfRačun dobiti i gubitka 14.01.2014. - 31.12.2014.75.91 KB
  pdfBilješke uz financijske izvještaje za 2014. godinu477.56 KB

   

   

  Projekti energetske obnove

  E-tržnica

  Reciklažno dvorište

  banner - korisni otpad

  banner - kompost

  banner- glomazni otpad

  banner- glomazni otpad

  Reciklažno dvorište & EU

  KORISNI LINKOVI

  banner FZOEU

  mzoip

  pozega

  Tekija LOGO