Javna nabava

 

Sukladno članku 80. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi ('Narodne novine' broj: 120/2016), a vezano uz  odredbe članaka 76. i  77. ZJN 2016. i sprječavanje sukoba interesa, objavljujemo da Komunalac Požega d.o.o. kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi kao ni okvirne sporazume i projektne natječaje sa sljedećim gospodarskim subjektima (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice i podugovaratelja odabranom ponuditelju):

  1.  ITD-GAUDEAMUS d.o.o., Hrvatskih branitelja 14, Požega
  2. TEMPO SAVJETOVANJE j.d.o.o., Hrvatskih branitelja 14, Požega
  3. OBRT ZA USLUGE STARS, Vinogradska 1, Požega
  4. AUTOVITEZ obrt za trgovinu i usluge, Kuzmica 32a, Kuzmica
  5. ZANATSKA RADNJA FLEX, Blacko 42a, Blacko
  6. A-PLAN d.o.o., Blacko 38, Blacko
  7. CONSTRUCTING j.d.o.o., Blacko 38, Blacko
  8. PUNI KRUG d.o.o., Vjekoslava Babukića 28, Požega  

Plan nabave

2020.

pdfPlan nabave za 2020. godinu2.82 MB
pdfPlan nabave sredstava rada za 2020. godinu2.82 MB

2019.

xlsDrugi rebalans Plana nabave za 2019. godinu
xlsII. REBALANS SREDSTAVARADA 2019
xlsPLAN NABAVE 2019 KOMUNALAC POŽEGA
xlsPLAN NABAVE SREDSTAVA RADA 2019
xlsREBALANS PLANA NABAVE 2019
pdfREBALANS PLANA NABAVE SREDSTAVA RADA 2019
pdfDrugi rebalans Plana nabave za 2019. godinu
pdfDrugi rebalans Plana nabave sredstava rada za 2019. godinu2.82 MB

2018.

2017.

2016.

2015.

2014.

Registar ugovora

Javna nabava

Jednostavna nabava