požeško komunalno poduzeće - za čist grad 

  Novosti

  Komunalac Požega d.o.o. je u 2016. godini ostvario pomake u količinama sakupljenog korisnog otpada. Tako je lani sakupljeno oko  470 tona papira i kartona, 75 tona stakla, 24 tone plastike i 17 tona tekstila što je ukupno oko  586 tona korisnog otpada koji nije završio na odlagalištu. Ovako razvrstan korisni otpad predan je ovlaštenim sakupljačima na daljnju reciklažu. Ove količine značajno su povećane u odnosu na prethodne godine što potvrđuje opravdanost uvođenja i proširenja sustava odvojenog sakupljanja korisnog otpada.

  Sukladno odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom propisane su obveze jedinica lokalne samouprave o smanjenju odlaganja komunalnog otpada na odlagališta, a time i negativni utjecaj na okoliš. Uvedena je obveza uspostave sustava odvojenog sakupljanja korisnog otpada (papir, staklo, plastika, tekstil) i reciklažnih dvorišta gdje će se odlagati korisni i problematični otpad koji nastaje u domaćinstvima.
  Za odvojeno sakupljanje korisnog otpada postavljeni su „zeleni otoci“, a 2014. godine uveden je sustav sakupljanja otpada „na kućnom pragu“ pri čemu su podijeljeni plavi spremnici za papir i vreće za plastiku i staklo u Požegi te vreće u ostalim jedinicama lokalne samouprave na području Požeštine.
  Projektom su obuhvaćena domaćinstva na području grada Požege i dio naselja u ostalim gradovima i općinama. Sustav odvojenog sakupljanja korisnog otpada proširen je tijekom 2015. i 2016. godine, a planiranim proširenjem u 2017. godini bit će obuhvaćeno oko 13.000 domaćinstava i nešto više od 1.000 gospodarskih subjekata. Od prošle godine građani mogu odlagati staru odjeću i obuću u specijalizirane kontejnere postavljene u Požegi i Pleternici.

  S obzirom na to da je educiranje građana o odvojenom sakupljanju korisnog otpada važno od najranijeg uzrasta, u 2016. godini Komunalac Požega d.o.o. započeo je s edukacijom o odvajanju otpada u vrtićima na području Požege, Pleternice, Kutjeva i Velike. U požeškim osnovnim školama, u rujnu prošle godine, održana je edukacija na temu zaštite ozonskog omotača. Školama su podijeljeni kontejneri za odvojeno sakupljanje korisnog otpada te su ušle u sustav odvoza papira, plastike i stakla, a većini su podijeljeni i komposteri za biorazgradivi otpad kako bi se dodatno obogatio nastavni program iz područja ekologije.

  Odlukom Vlade Republike Hrvatske o smanjenju PDV-a na usluge odvoza i zbrinjavanja otpada s 25% na 13%, Komunalac Požega d.o.o. od 1.1.2017. godine snižava cijene za navedene usluge tako da se mjesečna rata za domaćinstva smanjuje sa sadašnjih 52,93 kune mjesečno na 47,84 kune (riječ je o smanjenju od oko 10%).

  odvojeno sakupljanje graf

  Komunalac Požega d.o.o. obavještava cijenjene kupce da, zbog prelaska na novi informatički sustav, blagajna tvrtke Komunalac Požega d.o.o. u Vukovarskoj ulici 8 u Požegi neće raditi u utorak, 7. veljače 2017. godine.
  Sva plaćanja toga dana mogu se obaviti u Podravskoj banci bez naknade te uz naknadu i u drugim poslovnim bankama.

  Zahvaljujemo na razumijevanju,

   

  Komunalac Požega d.o.o.

  blagajna1


  S obzirom na to da je od jučer na području Požeštine palo više od 10 centimetara novog snijega te da snijeg i dalje pada, Komunalac Požega d.o.o. uveo je, sukladno Planu rada zimske službe, II. stupanj intervencije. To znači da su angažirane sve raspoložive ekipe, odnosno 20 ljudi te deset vozila za raljenje i posipanje soli.

  Na teren se izišlo 16. siječnja u 22 sata. Čisti se po zonama prioriteta, a neki dijelovi grada od sinoć su čišćeni već u dva navrata. Jutros do sedam sati bačeno je 12 tona soli.


  20170106 080604 20170106 084444

  Na području Požeštine od sinoć je palo pet centimetara snijega. Ekipe zimske službe Komunalca Požega d.o.o. s pet vozila za raljenje i soljenje te malim traktorom za čišćenje nogostupa na terenu su od četiri sata.

  - Do osam sati je bačeno oko 10 tona soli. Na terenu je konstantno 15 djelatnika. Dio njih je u vozilima, a ostali čiste nogostupe, prijelaze i prilaze važnijim ustanovama u gradu. Čistimo prema zonama prioriteta i većih problema za sada nema. Na terenu ostajemo do daljnjega - kaže Nikola Banožić, voditelj Odjela za javnu čistoću i tržnicu Komunalca Požega, d.o.o.

  Komunalac Požega d.o.o. i ove će godine s područja  grada Požege odvoziti božićna drvca i to 9., 10., 11., 12. i 13. siječnja.

  Molimo građane da božićna drvca iznesu na vidljivo mjesto na javnu zelenu površinu pored svojih stambenih zgrada ili kuća kako bi ih radnici Komunalca Požega d.o.o. uočili i odvezli.

  U travnju 2015. godine Komunalac Požega d.o.o. nabavio je sječkalicu za biljni otpad te će prikupljena drvca biti usitnjena, kompostirana i iskorištena za održavanje oko 300 tisuća četvornih metara zelenih površina koje održava Komunalac Požega d.o.o.


  božićno drvce2 resize

  Oko ponoći je na području Požeštine počeo padati snijeg te su odmah aktivirane ekipe zimske službe grada Požege koju provodi Komunalac Požega d.o.o.

  Na teren se izišlo oko 00,30 sati, a u rad službe je uključeno 15 radnika sa šest vozila za raljenje, soljenje i čišćenje nogostupa.
  Do 9 sati su očišćeni svi glavni pravci, bačeno je oko 15 tona soli, a ekipe su još uvijek na terenu te čiste prometnice, nogostupe i prilaze ustanovama prema planu rada zimske službe.

  Komunalac Požega d.o.o. održava oko sto  kilometara prometnica u gradu Požegi i prigradskim naseljima. Čišćenje se provodi po zonama prioriteta s obzirom na lokaciju javnih službi, prometnu važnost ulica i frekvenciju prometa. Grad Požega i prigradska naselja su podijeljeni u četiri zone prioriteta. U prvoj su zoni centar grada, najfrekventnije nizinske i važnije brdske ulice dok su u četvrtoj zoni nerazvrstane ceste i ulice prema i u prigradskim naseljima.

  plan zimska

  Završeni su, za ovu godinu planirani, radovi na uređenju Groblja sv. Ilije u Požegi. Tijekom rujna popločeno je dodatnih 60 metara staze od istočnog prema zapadnom dijelu groblja, postavljeni su rubnici i riješen problem oborinskih voda te postavljena nova rasvjetna tijela.

  Groblje je ovih dana dobilo i nova ulazna vrata (kapije). Postojeća ulazna vrata na zapadnom dijelu groblja, kod „Sloge“, zamijenjena su novim, a ista su postavljena i na istočnom ulazu u groblje gdje je do sada bio samo prolaz. Taj je ulaz dodatno proširen.

  groblje kapija2groblje kapija3

  groblje kapija4groblje kapija5

   

  Komunalac Požega d.o.o. krenuo je s edukativnim projektom „Eko vrtić“ koji se provodi u suradnji s dječjim vrtićima u Požegi, Pleternici, Kutjevu, Jakšiću i Velikoj.
  Cilj projekta je razvijati ekološku svijest kod djece i usmjeravati ih na odgovorno ponašanje prema prirodi. Želja je potaknuti djecu da što više borave u prirodi, uživaju u njoj, ali i da se tijekom boravka u prirodi odgovorno ponašaju.
   
  Tema prve radionice u sklopu projekta je odvajanje otpada kako bi djeca naučila da otpad nije smeće te stvorila naviku sakupljanja, razvrstavanja i iskorištavanja otpada u vrtiću i u obitelji. Do završetka pedagoške godine u planu su i druge aktivnosti poput oslikavanja i dijeljena građanima platnenih vrećica, posjeta Parku prirode Papuk i odlagalištu Vinogradine, eko-radionica i sl.

  Mališani su radionice odlično prihvatili te nakon kratke prezentacije i sami sudjelovali u odvajanju otpada stavljajući pojedine vrste otpada u vreće odgovarajuće boje.

  Pleterničkom i kutjevačkom vrtiću Komunalac Požega d.o.o. darovao je kompostere, a veličkom plavu kantu za papir. Vrtići su dobili i vreće za odvojeno prikupljanje otpada te kartonske kutije za papir. Nakon edukacije djece u vrtićima projekt će se provoditi i u osnovnim školama na području Požeštine.

  eko vrtić1eko vrtić2
   
  eko vrtić3eko vrtić4

  eko vrtić5eko vrtić6

  eko vrtić7eko vrtić 9

  Stranica 8 od 8

  Projekti energetske obnove

  banner - korisni otpad

  banner - kompost

  banner- glomazni otpad

  banner- glomazni otpad

  Reciklažno dvorište & EU

  KORISNI LINKOVI

  banner FZOEU

  mzoip

  pozega

  Tekija LOGO