požeško komunalno poduzeće - za čist grad 

  Novosti

  Na požeškim će ulicama uskoro biti postavljene kante za pseći izmet. Kante je Grad Požega dobio sudjelovanjem u DM-ovoj kampanji „Kad se naše šape slože“.

  Komunalac Požega d.o.o. u narednim će danima kante postaviti na pet lokacija koje su sami građani odabrali putem Facebook kampanje:
  1. Nasip rijeke Orljave uz Primorsku ulicu            
  2. Šetnica Nikole Tesle
  3. Ulica Matice hrvatske
  4. Park za pse uz šetnicu prema srednjoškolskom centru
  5. Priorljavska ulica.
  Pozivamo naše sugrađane koji vode u šetnju svoje kućne ljubimce da pseći izmet sakupe u vrećicu te ubace u za to predviđenu kantu. Tako će nam grad biti još ljepši i uredniji.

  „Koraci nakon prijave na poziv“ tema je informativne radionice o energetskoj obnovi višestambenih zgrada koju je u Županijskoj komori Osijeka organizirao Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.  

  Radionici su nazočili upravitelji zgrada, predstavnici suvlasnika te projektanti i građevinari zainteresirani za sudjelovanje u projektima obnove višestambenih zgrada na ovom području.

  Do 31. siječnja Fondu je prijavljeno 750 projektnih prijedloga od 50 prijavitelja od čega ih je 616 dobilo Izjave FZOEU o spremnosti projektnih prijedloga. U tijeku je evaluacija te će najkasnije do 31.5. biti izrađena rang lista projekata prema ostvarenom broju bodova. Ministarstvo graditeljstva kao posredničko tijelo razine 1 na temelju evaluacije donosi Odluku o prihvaćenosti projekata nakon čega će u roku od 45 dana biti potpisani ugovori s korisnicima sredstava.

  Ondina Pičulin, predstavnica sektora javne nabave u Fondu, pojasnila je postupak javne nabave te ukazala na pojedinosti na koje prijavitelji trebaju obratiti posebnu pozornost pri predaji dokumentacije.

  - Javna će se nabava provoditi u skladu s propisima za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi pri čemu se treba držati načela  javne nabave – naglasila je ističući da u slučaju nepravilnosti, postoji odgovornost svakog sudionika u projektu.

  Mladen Ilijević, voditelj projekta, iskazao je zadovoljstvo velikim brojem pristiglih projektnih prijedloga. Ukazao je na neophodne korake u daljnjoj provedbi projekata, ali i na poteškoće i nepravilnosti u njihovom provođenju.

   

  Podsjetimo, Komunalac Požega d.o.o. za energetsku je obnovu kandidirao 12 zgrada (9 iz Požege, 2 iz Čaglina i 1 iz Kutjeva). Sve su dobile Izjavu FZOEU o spremnosti projektne dokumentacije.

  Briga o čistoći grada i gospodarenje otpadom temeljna je djelatnost Komunalca Požega d.o.o.
  Od 2014. godine najveće aktivnosti tvrtke su upravo u tom području. Građanima na području grada Požege i naseljima u ostalim jedinicama lokalne samouprave su podijeljene zelene kante za miješani komunalni otpad, plave kante za papir, žute vreće za plastiku i zelene vreće za staklo. Kućanstvima s okućnicama su podijeljeni komposteri, a na području grada Požege u dijelovima s višestambenim zgradama su postavljeni zeleni otoci.

  Iako su namijenjeni stanarima višestambenih zgrada, nerijetko su zeleni otoci mjesta gdje nesavjesni građani odbacuju velike količine smeća i korisnog otpada oko kontejnera. Najgore je ponedjeljkom jer se najveće količine dovezu upravo tijekom vikenda. Sve to ostavlja poprilično ružnu sliku, a zeleni otoci sliče divljim deponijima.

  Odlukom o sakupljanju, odvozu i postupanju sa sakupljenim komunalnim otpadom je za prekršitelje-fizičke osobe propisana novčana kazna u iznosu od 400 kuna.

  Odvoz sa zelenih otoka je utorkom, a broj postavljenih kontejnera dostatan je količinama smeća i korisnog otpada za pojedine gradske kvartove. No, uvjerili smo se da na njima završava smeće i otpad stanara iz potpuno drugih dijelova grada, ali i nekih manjih tvrtki. Zbog takvih smo situacija, na prijedlog građana, u listopadu 2016. godine uklonili zelene otoke u MO Garevica, Orljavska ulica - kod semafora na raskrižju Orljavske i Zrinske ulice i u MO Orljava, Ulica kralja Krešimira - kod vrtića Cvjetna livada.

  Apeliramo na građane da ne odvoze smeće i otpad u druge dijelove grada te da ga ne bacaju oko kontejnera, već da ga odlažu u svoje privatne kante i vreće. Samo tako će naš grad biti čist i lijep.

  zeleni otok ispravnozeleni otok neispravno

  Komunalac Požega d.o.o. krajem siječnja 2017. godine je predao 12 projektnih prijedloga na temelju Javnog poziva Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja (MGIPU) „Energetska obnova višestambenih zgrada“.

  Javni poziv je objavljen  17. listopada 2016.godine, a na njega su se stanari mogli prijaviti putem svojih Upravitelja zgrada (Komunalac Požega d.o.o.).
  Radionica namijenjena stanarima i projektantima u Požegi je održana 4. studenog 2017. Predstavnici MGIPU i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) pojasnili su uvjete za podnošenje projektnih prijedloga.

  Komunalac Požega d.o.o., kao Upravitelj zgrada, u suradnji sa stanarima kandidirao je ukupno 12 projektnih prijedloga i to za zgrade: Dr. Vladka Mačeka 12, Slavonska 4, Slavonska 13, Slavka Kolara 18-20, Vanje Radauša 2-4, Vanje Radauša 6-8, Stjepana Radića 3, A.G. Matoša 24-26 i A.G. Matoša 32-34 u Požegi, zatim za zgrade Kralja Tomislava 66 i Kralja Tomislava 68 u Čaglinu te zgradu Trg graševine 3 u Kutjevu.
  Sve su zgrade dobile Izjavu FZOEU o spremnosti projektnog prijedloga za daljnju provedbu.

  Interes suvlasnika za natječaj bio je velik budući da je povećan postotak sufinanciranja radova energetske obnove s 40% na 60%. Po ovom javnom pozivu stanari ostvaruju pravo na sufinanciranje EU novcem u iznosu od 85% za projektnu dokumentaciju i 60 % za izvođenje radova energetske obnove. U idućih 120 dana FZOEU će izvršiti dodatne preglede dostavljenih projektnih prijedloga i donijeti odluke o sklapanju ugovora te se očekuje da bi radovi na prvim zgradama mogli krenuti tijekom ljeta.

  Ukupna vrijednost prijavljenih projekata procjenjuje se na cca 11 milijuna kuna od čega se očekuje 6,8 milijuna kuna bespovratnih EU sredstava, dok će stanari sudjelovati s 4,2 milijuna kuna.

  U periodu od 2014.-2016. godine, u zajednički sustav grijanja naselja Babin vir u Požegi, Komunalac Požega d.o.o. investirao je oko 1,23 milijuna kuna vlastitih sredstava u modernizaciju postojećih kotlovnica (strojarske i elektroopreme, toplovoda i sl.) te je kompletno završen sustav grijanja uz kotlovnicu Miroslava Krleže. U periodu 2017.-2018. godine planirana je modernizacija sustava  grijanja uz kotlovnicu Vladimira Nazora i procjenjuje se da je potrebno investirati još oko milijun kuna.

  Navedene investicije značajno utječu na povećanje efektivnosti rada sustava, njegovu sigurnost i smanjenje troškova proizvodnje toplinske energije. Važno je napomenuti da je djelatnost grijanja u okviru Komunalca Požega, a prethodno Tekije, uvijek bilježila negativne poslovne rezultate. Unatoč tome se cijena grijanja nije mijenjala od 2012.godine.

  Modernizacijom sustava grijanja i smanjenjem troškova proizvodnje toplinske energije, uz smanjenje cijene energenta (plina) od 1. veljače 2017.godine, stvorene su pretpostavke za smanjenje cijene grijanja i to u varijabilnom dijelu. U Komunalcu Požega rade se izračuni poslovnih rezultata za 2016.godinu i projekcije prihoda i troškova za 2017. godinu te je razvidno da postoji mogućnost smanjenja cijene za 5-10 %. Konačni prijedlog za smanjenje cijene grijanja Uprava će predložiti Nadzornom odboru Komunalca, a nakon toga prijedlog ćemo uputiti u Grad Požegu na odobrenje za primjenu.

  Od 2009. godine nije zabilježen tako hladan siječanj kao ovogodišnji. Prema podacima meteorološke postaje Komunalca Požega d.o.o., smještene u Babinom viru, siječanj 2017. bio je daleko hladniji od prijašnjih. Tako je prosječna temperatura izmjerena u prethodnom mjesecu bila čak -5,1 Celzijev stupanj, a temperatura zraka se svega nekoliko dana penjala iznad nule.

  U siječnju 2010. godine prosječna siječanjska temperatura je bila -0,3 Celzijeva stupnja dok su od tada pa sve do ove godine siječanjske temperature bile u plusu. Najtoplije je bilo 2014. godine kada je prosječna temperatura bila čak 3,2 Celzijeva stupnja.

  Prilično hladno je, primjerice, bilo u veljači 2012. godine kada je izmjerena prosječna temperatura od -3,4 Celzijeva stupnja, gotovo dva stupnja toplije nego u siječnju 2017.

  Dugotrajno niske  temperature direktno utječu na potrošnju energenata koja domaćinstva koriste za zagrijavanje svojih stanova bilo da je riječ o drvima, peletima, briketima, plinu ili električnoj energiji. Njihova je potrošnja u prvom mjesecu 2017. godine zbog toga značajno veća nego u prijašnjim zimskim mjesecima.

  Komunalac Požega d.o.o. je u 2016. godini ostvario pomake u količinama sakupljenog korisnog otpada. Tako je lani sakupljeno oko  470 tona papira i kartona, 75 tona stakla, 24 tone plastike i 17 tona tekstila što je ukupno oko  586 tona korisnog otpada koji nije završio na odlagalištu. Ovako razvrstan korisni otpad predan je ovlaštenim sakupljačima na daljnju reciklažu. Ove količine značajno su povećane u odnosu na prethodne godine što potvrđuje opravdanost uvođenja i proširenja sustava odvojenog sakupljanja korisnog otpada.

  Sukladno odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom propisane su obveze jedinica lokalne samouprave o smanjenju odlaganja komunalnog otpada na odlagališta, a time i negativni utjecaj na okoliš. Uvedena je obveza uspostave sustava odvojenog sakupljanja korisnog otpada (papir, staklo, plastika, tekstil) i reciklažnih dvorišta gdje će se odlagati korisni i problematični otpad koji nastaje u domaćinstvima.
  Za odvojeno sakupljanje korisnog otpada postavljeni su „zeleni otoci“, a 2014. godine uveden je sustav sakupljanja otpada „na kućnom pragu“ pri čemu su podijeljeni plavi spremnici za papir i vreće za plastiku i staklo u Požegi te vreće u ostalim jedinicama lokalne samouprave na području Požeštine.
  Projektom su obuhvaćena domaćinstva na području grada Požege i dio naselja u ostalim gradovima i općinama. Sustav odvojenog sakupljanja korisnog otpada proširen je tijekom 2015. i 2016. godine, a planiranim proširenjem u 2017. godini bit će obuhvaćeno oko 13.000 domaćinstava i nešto više od 1.000 gospodarskih subjekata. Od prošle godine građani mogu odlagati staru odjeću i obuću u specijalizirane kontejnere postavljene u Požegi i Pleternici.

  S obzirom na to da je educiranje građana o odvojenom sakupljanju korisnog otpada važno od najranijeg uzrasta, u 2016. godini Komunalac Požega d.o.o. započeo je s edukacijom o odvajanju otpada u vrtićima na području Požege, Pleternice, Kutjeva i Velike. U požeškim osnovnim školama, u rujnu prošle godine, održana je edukacija na temu zaštite ozonskog omotača. Školama su podijeljeni kontejneri za odvojeno sakupljanje korisnog otpada te su ušle u sustav odvoza papira, plastike i stakla, a većini su podijeljeni i komposteri za biorazgradivi otpad kako bi se dodatno obogatio nastavni program iz područja ekologije.

  Odlukom Vlade Republike Hrvatske o smanjenju PDV-a na usluge odvoza i zbrinjavanja otpada s 25% na 13%, Komunalac Požega d.o.o. od 1.1.2017. godine snižava cijene za navedene usluge tako da se mjesečna rata za domaćinstva smanjuje sa sadašnjih 52,93 kune mjesečno na 47,84 kune (riječ je o smanjenju od oko 10%).

  odvojeno sakupljanje graf

  Komunalac Požega d.o.o. obavještava cijenjene kupce da, zbog prelaska na novi informatički sustav, blagajna tvrtke Komunalac Požega d.o.o. u Vukovarskoj ulici 8 u Požegi neće raditi u utorak, 7. veljače 2017. godine.
  Sva plaćanja toga dana mogu se obaviti u Podravskoj banci bez naknade te uz naknadu i u drugim poslovnim bankama.

  Zahvaljujemo na razumijevanju,

   

  Komunalac Požega d.o.o.

  blagajna1


  Projekti energetske obnove

  Reciklažno dvorište

  banner - korisni otpad

  banner - kompost

  banner- glomazni otpad

  banner- glomazni otpad

  Reciklažno dvorište & EU

  KORISNI LINKOVI

  banner FZOEU

  mzoip

  pozega

  Tekija LOGO