požeško komunalno poduzeće - za čist grad 

  Novosti

  Komunalac Požega d.o.o. obavještava cijenjene korisnike odvoza komunalnog otpada da će od četvrtka, 30. ožujka 2017. , premjestiti kontejnere iz ulice Pod gradom (pored dječjeg igrališta) u haustor stambene zgrade u Vukovarskoj 2.

  Razlog premještanja su velike količine smeća koje dovoze građani iz drugih dijelova grada i odlažu ih pored kontejnera.

  Nova lokacija je izabrana u dogovoru s predstavnicima suvlasnika stambene zgrade u Vukovarskoj 2, s ciljem da naš grad bude uredniji i ljepši.

   

  Zahvaljujemo na razumijevanju,
  Komunalac Požega d.o.o.          

  kontejneri Pod gradom 1kontejneri Pod gradom 2kontejneri Pod gradom 3
                                                                                                                                                         
  Dolaskom lijepog vremena krenuli smo s proljetnim radovima na zelenim površinama u gradu Požegi. Djelatnici Komunalca Požega d.o.o. na nekoliko gradskih lokacija orezuju stabla, pripremaju cvjetne gredice za sadnju novog cvijeća, obavljaju se i prve košnje zelenih površina, a u Babinom viru se vadi korijenje stabala koje je, na zadovoljstvo građana, uklonjeno ispred višestambenih zgrada gdje je stvaralo velike probleme stanarima.

  Komunalac Požega na području Požege održava preko 360.000 m2 zelenih površina, 293.000 m2 javnih površina, te čišćenje 184.000 m2 ulica od ukupno 355.585 m2 površina gradskih ulica.

   proljetni radovi 6proljetni radovi 10
   proljetni radovi 7proljetni radovi 9

   

  Komunalac Požega d.o.o. oglašava prodaju rashodovanih vozila, strojeva i alata usmenim javnim nadmetanjem (licitacijom). Javno nadmetanje (licitacija) će biti održano 30. ožujka 2017. u restoranu Društva, Vukovarska 8 u Požegi s početkom u 12 sati.

  Sadržaj javnog nadmetanja pročitajte u cijelosti:

  pdfJavno nadmetanje 30.3.pdf

  Unatoč stalnim medijskim upozorenjima, zbog učestalog obijanja i izvrtanja kontejnera te nepropisnog odlaganja otpada oko postavljenih kontejnera na zelenim otocima u Ulici Franje Cirakija (na parkiralištu pored Željezničkog kolodvora) i Dubrovačkoj ulici (pored Groblja sv.Ilije), koji ostavljaju neprimjeren i higijenski neprihvatljiv prizor u našem gradu,  Komunalac Požega d.o.o. bio je primoran povući kontejnere s ovih lokacija.

  Građanima smo omogućili odvajanje otpada „na kućnom pragu“ podjelom plavih kanti za papir i vreća za staklo i plastiku te je donesena odluka o uklanjanju zelenih otoka na dvije navedene lokacije.

   


     zeleni otok Groblje sv. Ilije  Cirakijeva

  Na požeškim će ulicama uskoro biti postavljene kante za pseći izmet. Kante je Grad Požega dobio sudjelovanjem u DM-ovoj kampanji „Kad se naše šape slože“.

  Komunalac Požega d.o.o. u narednim će danima kante postaviti na pet lokacija koje su sami građani odabrali putem Facebook kampanje:
  1. Nasip rijeke Orljave uz Primorsku ulicu            
  2. Šetnica Nikole Tesle
  3. Ulica Matice hrvatske
  4. Park za pse uz šetnicu prema srednjoškolskom centru
  5. Priorljavska ulica.
  Pozivamo naše sugrađane koji vode u šetnju svoje kućne ljubimce da pseći izmet sakupe u vrećicu te ubace u za to predviđenu kantu. Tako će nam grad biti još ljepši i uredniji.

  „Koraci nakon prijave na poziv“ tema je informativne radionice o energetskoj obnovi višestambenih zgrada koju je u Županijskoj komori Osijeka organizirao Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.  

  Radionici su nazočili upravitelji zgrada, predstavnici suvlasnika te projektanti i građevinari zainteresirani za sudjelovanje u projektima obnove višestambenih zgrada na ovom području.

  Do 31. siječnja Fondu je prijavljeno 750 projektnih prijedloga od 50 prijavitelja od čega ih je 616 dobilo Izjave FZOEU o spremnosti projektnih prijedloga. U tijeku je evaluacija te će najkasnije do 31.5. biti izrađena rang lista projekata prema ostvarenom broju bodova. Ministarstvo graditeljstva kao posredničko tijelo razine 1 na temelju evaluacije donosi Odluku o prihvaćenosti projekata nakon čega će u roku od 45 dana biti potpisani ugovori s korisnicima sredstava.

  Ondina Pičulin, predstavnica sektora javne nabave u Fondu, pojasnila je postupak javne nabave te ukazala na pojedinosti na koje prijavitelji trebaju obratiti posebnu pozornost pri predaji dokumentacije.

  - Javna će se nabava provoditi u skladu s propisima za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi pri čemu se treba držati načela  javne nabave – naglasila je ističući da u slučaju nepravilnosti, postoji odgovornost svakog sudionika u projektu.

  Mladen Ilijević, voditelj projekta, iskazao je zadovoljstvo velikim brojem pristiglih projektnih prijedloga. Ukazao je na neophodne korake u daljnjoj provedbi projekata, ali i na poteškoće i nepravilnosti u njihovom provođenju.

   

  Podsjetimo, Komunalac Požega d.o.o. za energetsku je obnovu kandidirao 12 zgrada (9 iz Požege, 2 iz Čaglina i 1 iz Kutjeva). Sve su dobile Izjavu FZOEU o spremnosti projektne dokumentacije.

  Briga o čistoći grada i gospodarenje otpadom temeljna je djelatnost Komunalca Požega d.o.o.
  Od 2014. godine najveće aktivnosti tvrtke su upravo u tom području. Građanima na području grada Požege i naseljima u ostalim jedinicama lokalne samouprave su podijeljene zelene kante za miješani komunalni otpad, plave kante za papir, žute vreće za plastiku i zelene vreće za staklo. Kućanstvima s okućnicama su podijeljeni komposteri, a na području grada Požege u dijelovima s višestambenim zgradama su postavljeni zeleni otoci.

  Iako su namijenjeni stanarima višestambenih zgrada, nerijetko su zeleni otoci mjesta gdje nesavjesni građani odbacuju velike količine smeća i korisnog otpada oko kontejnera. Najgore je ponedjeljkom jer se najveće količine dovezu upravo tijekom vikenda. Sve to ostavlja poprilično ružnu sliku, a zeleni otoci sliče divljim deponijima.

  Odlukom o sakupljanju, odvozu i postupanju sa sakupljenim komunalnim otpadom je za prekršitelje-fizičke osobe propisana novčana kazna u iznosu od 400 kuna.

  Odvoz sa zelenih otoka je utorkom, a broj postavljenih kontejnera dostatan je količinama smeća i korisnog otpada za pojedine gradske kvartove. No, uvjerili smo se da na njima završava smeće i otpad stanara iz potpuno drugih dijelova grada, ali i nekih manjih tvrtki. Zbog takvih smo situacija, na prijedlog građana, u listopadu 2016. godine uklonili zelene otoke u MO Garevica, Orljavska ulica - kod semafora na raskrižju Orljavske i Zrinske ulice i u MO Orljava, Ulica kralja Krešimira - kod vrtića Cvjetna livada.

  Apeliramo na građane da ne odvoze smeće i otpad u druge dijelove grada te da ga ne bacaju oko kontejnera, već da ga odlažu u svoje privatne kante i vreće. Samo tako će naš grad biti čist i lijep.

  zeleni otok ispravnozeleni otok neispravno

  Komunalac Požega d.o.o. krajem siječnja 2017. godine je predao 12 projektnih prijedloga na temelju Javnog poziva Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja (MGIPU) „Energetska obnova višestambenih zgrada“.

  Javni poziv je objavljen  17. listopada 2016.godine, a na njega su se stanari mogli prijaviti putem svojih Upravitelja zgrada (Komunalac Požega d.o.o.).
  Radionica namijenjena stanarima i projektantima u Požegi je održana 4. studenog 2017. Predstavnici MGIPU i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) pojasnili su uvjete za podnošenje projektnih prijedloga.

  Komunalac Požega d.o.o., kao Upravitelj zgrada, u suradnji sa stanarima kandidirao je ukupno 12 projektnih prijedloga i to za zgrade: Dr. Vladka Mačeka 12, Slavonska 4, Slavonska 13, Slavka Kolara 18-20, Vanje Radauša 2-4, Vanje Radauša 6-8, Stjepana Radića 3, A.G. Matoša 24-26 i A.G. Matoša 32-34 u Požegi, zatim za zgrade Kralja Tomislava 66 i Kralja Tomislava 68 u Čaglinu te zgradu Trg graševine 3 u Kutjevu.
  Sve su zgrade dobile Izjavu FZOEU o spremnosti projektnog prijedloga za daljnju provedbu.

  Interes suvlasnika za natječaj bio je velik budući da je povećan postotak sufinanciranja radova energetske obnove s 40% na 60%. Po ovom javnom pozivu stanari ostvaruju pravo na sufinanciranje EU novcem u iznosu od 85% za projektnu dokumentaciju i 60 % za izvođenje radova energetske obnove. U idućih 120 dana FZOEU će izvršiti dodatne preglede dostavljenih projektnih prijedloga i donijeti odluke o sklapanju ugovora te se očekuje da bi radovi na prvim zgradama mogli krenuti tijekom ljeta.

  Ukupna vrijednost prijavljenih projekata procjenjuje se na cca 11 milijuna kuna od čega se očekuje 6,8 milijuna kuna bespovratnih EU sredstava, dok će stanari sudjelovati s 4,2 milijuna kuna.

  Projekti energetske obnove

  Reciklažno dvorište

  banner - korisni otpad

  banner - kompost

  banner- glomazni otpad

  banner- glomazni otpad

  Reciklažno dvorište & EU

  KORISNI LINKOVI

  banner FZOEU

  mzoip

  pozega

  Tekija LOGO