Požeško komunalno poduzeće - za čist grad

Pogled na Požegu sa Sokolovca
Pogled na Požegu sa Sokolovca
Odvoz reciklabilnog otpada
Odlagalište Vinogradine
Ograđeni spremnici za miješani i reciklabilni otpad uz višestambene zgrade
Zelena površina ispred zgrade Požeške biskupije
Cvijeće u kružnom toku
Trg Sv. Trojstva
Gradska tržnica
Zimska služba
Groblje Krista Kralja
Komunalac Požega d.o.o. obavlja javnu uslugu sakupljanja komunalnog otpada na području 8 JLS
Raspored odvoza otpada za 2024. godinu
Razvrstavanje otpada
This image for Image Layouts addon

EDUKACIJE

Pripremili smo za vas nekoliko edukativnih letaka i knjižica.

Reciklažna i mobilna reciklažna dvorišta

Raspored sahrana i tražilica grobnih mjesta

Naš cilj je kvaliteta usluga na zadovoljstvo svih korisnika.

Za sva pitanja stojimo Vam na raspolaganju!

DJELATNOSTI

Komunalac Požega d.o.o. nastao je razdvajanjem Tekija d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti. Novo društvo pravni je sljednik Tekija d.o.o. temeljem provedenog postupka s osnivanjem i sa svojim radom započelo je 14.1.2014.godine.

U poslovanju Komunalca Požega d.o.o. obuhvaćene su sljedeće djelatnosti:

 • gospodarenje otpadom
 • javna higijena i zelenilo
 • tržnica
 • organizacija, naplata i održavanje parkirališta
 • izgradnja (grobljanski objekti, cestogradnja, prometna signalizacija)
 • održavanje sustava grijanja i dimnjačarska služba
 • groblja
 • zimska služba
 • stanoupravljanje

Osnovni cilj komunalnog društva Komunalac Požega d.o.o. je poslovanje kojem su osnovne karakteristike sigurnost, pouzdanost, točnost i kvaliteta usluge na zadovoljstvo svih korisnika, pri čemu su zaštita okoliša i energetska učinkovitost sastavni dio poslovne politike.

PROJEKTI

Ovdje možete pogledati neke od naših aktualnih projekata.

Osnovni podaci

Komunalac Požega d.o.o.

Vukovarska 8
34000 Požega
Republika Hrvatska

OIB: 99740428762
MB: 04156510

Besplatni kontakt telefon : 0800 200 171
Email: info@komunalac-pozega.hr

Telefon: 034 316 860

Radno vrijeme

UPRAVA

 • Ponedjeljak - petak: 07.00 -15.00 sati

BLAGAJNA

 • Ponedjeljak - petak: 07.00 -13.00 sati

REKLAMACIJE I RAD SA STRANKAMA

 • Ponedjeljak - petak: 07.00 -13.00 sati

GRADSKA TRŽNICA

 • Ponedjeljak, utorak, srijeda i petak: 07.00 - 13.00 sati
 • Četvrtak i subota: 06.00 - 14.00 sati

RECIKLAŽNA DVORIŠTA

 • Ponedjeljak - petak : 09.00 - 16.00 sati (Pauza: 12.00 - 12.30 sati)
 • Subota: 07.00 - 12.00 sati