Požeško komunalno poduzeće - za čist grad

Jednostavna nabava - arhiva

2020.


Opskrba električnom energijom

Datum objave: 17.12.2020.
Rok za dostavu ponude: 29.12.2020. u 11h
pdfDokumentacija o nabavi - Opskrba električnom energijom

Nabava soli za posipanje cesta u zimskim uvjetima za sezonu 2020./2021.

pdfDokumentacija o nabavi - Nabava soli za posipanje cesta u zimskim uvjetima za sezonu 2020./2021.


Usluge elektroodržavanja tijekom 2020.g.

pdfDokumentacija o nabavi - USLUGE ELEKTROODRŽAVANJA TIJEKOM 2020. GODINE

docTroškovnik - Usluge elektroodržavanja tijekom 2020. godine


Obavljanje usluga revizije financijskih izvješća za 2020. godinu te revizije financijskih izvješća za toplinsku energiju


Zaštitarske usluge tijekom 2020.


Nabava spremnika za otpad 2020.

 

Isporuka tehničkog kamena 2020. godine

pdfObavijest o jednostavnoj nabavi - Tehnički kamen 2020.


Isporuka sirovog betona 2020. godine

pdfObavijest o jednostavnoj nabavi - Isporuka sirovog betona 2020.


Isporuka asfaltne mase za održavanje cesta u gradu Požegi i prigradskim naseljima tijekom 2020. godine

pdfObavijest o produljenju roka za dostavu ponude


2019.

pdfOpskrba električnom energijom - dokumentacija o nabavi xlsOpskrba električnom energijom - Troškovnik

Osnovni podaci

Komunalac Požega d.o.o.

Vukovarska 8
34000 Požega
Republika Hrvatska

OIB: 99740428762
MB: 04156510

Besplatni kontakt telefon : 0800 200 171
Email: info@komunalac-pozega.hr

Telefon: 034 316 860

Radno vrijeme

UPRAVA

  • Ponedjeljak - petak: 07.00 -15.00 sati

BLAGAJNA

  • Ponedjeljak - petak: 07.00 -13.00 sati

REKLAMACIJE I RAD SA STRANKAMA

  • Ponedjeljak - petak: 07.00 -13.00 sati

GRADSKA TRŽNICA

  • Ponedjeljak, utorak, srijeda i petak: 07.00 - 13.00 sati
  • Četvrtak i subota: 06.00 - 14.00 sati

RECIKLAŽNA DVORIŠTA

  • Ponedjeljak - petak : 09.00 - 16.00 sati (Pauza: 12.00 - 12.30 sati)
  • Subota: 07.00 - 12.00 sati