Požeško komunalno poduzeće - za čist grad

Održavanje sustava grijanja

Komunalac Požega d.o.o. opskrbljuje toplinskom energijom stambene zgrade u naselju Babin vir u Požegi. Sustav za proizvodnju i opskrbu toplinskom energijom naselja Babin Vir sastoji se od dvije neovisne plinske kotlovnice koje putem toplinskog razvoda opskrbljuju toplinskom energijom 12 zgrada odnosno 417 stambenih jedinica.

Kotlovnica br. 1 u ulici V. Nazora opskrbljuje toplinskom energijom 8 zgrada (3 osmerokatnice, 5 četverokatnica), a kotlovnica br. 2 u ulici M. Krleže opskrbljuje toplinskom energijom 4 zgrade (3 osmerokatnice, 1 četverokatnica).

U svakoj se kotlovnici nalaze po dva plinska kotla. Kotlovnica Vladimira Nazora ima toplinski učin od 2.900 kW, a kotlovnica Miroslava Krleže 1.100 kW.

Toplinski razvod od kotlovnica do zgrada izveden je podzemnim predizoliranim cijevima. U svim zgradama su ugrađeni kalorimetri tako da se može pratiti i obračunavati isporuka topline po pojedinim zgradama.

 

U 10 zgrada su djelomično ugrađeni razdjelnici topline te se potrošnja toplinske energije obračunava na osnovu broja impulsa očitanih putem razdjelnika, dok se na ostalim zgradama potrošnja toplinske energije obračunava na osnovu površine pojedine stambene jedinice.

Osnovni podaci

Komunalac Požega d.o.o.

Vukovarska 8
34000 Požega
Republika Hrvatska

OIB: 99740428762
MB: 04156510

Besplatni kontakt telefon : 0800 200 171
Email: info@komunalac-pozega.hr

Telefon: 034 316 860

Radno vrijeme

UPRAVA

  • Ponedjeljak - petak: 07.00 -15.00 sati

BLAGAJNA

  • Ponedjeljak - petak: 07.00 -13.00 sati

REKLAMACIJE I RAD SA STRANKAMA

  • Ponedjeljak - petak: 07.00 -13.00 sati

GRADSKA TRŽNICA

  • Ponedjeljak, utorak, srijeda i petak: 07.00 - 13.00 sati
  • Četvrtak i subota: 06.00 - 14.00 sati

RECIKLAŽNA DVORIŠTA

  • Ponedjeljak - petak : 09.00 - 16.00 sati (Pauza: 12.00 - 12.30 sati)
  • Subota: 07.00 - 12.00 sati