Požeško komunalno poduzeće - za čist grad

Stanoupravljanje

Krajem 2004. godine temeljem odluke Grada Požege izvršeno je pripajanje Stanouprave d.o.o., sa svojim djelatnostima grijanja i upravljanja stambenim zgradama. Upravljanje stambenim zgradama definirano je Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, NN 91/96, i Uredbom o održavanju zgrada NN64/97, a  primjenjuju se zakoni o platnom prometu, računovodstvu, graditeljstvu, ovršnom postupku i drugi.

Prema Zakonu o vlasništvu, suvlasnici su dužni sudjelovati  u upravljanju nekretninom, izabrati pravnu osobu  upravitelja te  jednog od suvlasnika za predstavnika suvlasnika. Upravitelj  svakoj zgradi otvara poseban žiro račun na koji su suvlasnici dužni uplaćivati sredstva zajedničke pričuve. Zakon ih definira kao namjenski vezanu zajedničku imovinu  suvlasnika, namijenjenu za pokriće troškova održavanja zajedničkih dijelova zgrade. Suvlasnici odlučuju o iznosu pričuve,  radovima koji će se na zgradi obavljati, te sudjeluju u biranju izvođača radova. Kvaliteta održavanja zgrade ovisi prvenstveno o odlukama suvlasnika.

Dužnost upravitelja  je izvršiti njihove zahtjeve usklađene s propisima, koje suvlasnici mogu platiti sredstvima zajedničke pričuve na svome  žiro računu. Upravitelj je nalogoprimac suvlasnika.

S 1.9.2019. na upravljanju Komunalca Požega d.o.o. je 125 zgrada, 121 žiro račun, 1632 aktivna prostora (97 poslovnih prostora i 13 poslovnih prostora u stanu, 1522 stambena prostora).

Na upravljanju su zgrade na području Požege (104), Pleternice (5), Kutjeva (8), Čaglina (5), Brestovca (1) i Velike (2). Upravitelj Komunalac Požega d.o.o. član je udruge Upravitelj koja djeluje na području cijele Hrvatske, i u sklopu koje se kontinuirano vrši edukacija zaposlenika.

Naknada upravitelja iznosi 0,32kn m² + PDV.

Otkup stanova

Komunalac Požega d.o.o. vodi evidenciju otkupa stanova za Grad Požegu, Grad Pleternicu, Grad Kutjevo, Općinu Čaglin, Općinu Velika, Općinu Kaptol, Općinu Brestovac i Općinu Jakšić. S 1.9.2019. g. postoji 236 otkupa.

TEL: (034) 316-876

E-MAIL: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Osnovni podaci

Komunalac Požega d.o.o.

Vukovarska 8
34000 Požega
Republika Hrvatska

OIB: 99740428762
MB: 04156510

Besplatni kontakt telefon : 0800 200 171
Email: info@komunalac-pozega.hr

Telefon: 034 316 860

Radno vrijeme

UPRAVA

  • Ponedjeljak - petak: 07.00 -15.00 sati

BLAGAJNA

  • Ponedjeljak - petak: 07.00 -13.00 sati

REKLAMACIJE I RAD SA STRANKAMA

  • Ponedjeljak - petak: 07.00 -13.00 sati

GRADSKA TRŽNICA

  • Ponedjeljak, utorak, srijeda i petak: 07.00 - 13.00 sati
  • Četvrtak i subota: 06.00 - 14.00 sati

RECIKLAŽNA DVORIŠTA

  • Ponedjeljak - petak : 09.00 - 16.00 sati (Pauza: 12.00 - 12.30 sati)
  • Subota: 07.00 - 12.00 sati