Požeško komunalno poduzeće - za čist grad

Javna nabava

Sukladno Zakonu o javnoj nabavi („Narodne novine" broj 120/2016, 114/2022), Pravilniku o Planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine" broj 101/2017) i Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 144/2020), Komunalac Požega d.o.o. objavljuje postupke javne nabave u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske koji je dostupan na sljedećem linku: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

 

Kupnja komunalnog vozila navlakač kontejnera s dizalicom – prethodno savjetovanje

Datum objave: 13.03.2023.
Rok za dostavu primjedbi i prijedloga: 20.03.2023.

pdfIzvješće o provedenom prethodnom savjetovanju

zipDokumentacija o nabavi


Opskrba prirodnim plinom

Datum objave: 13.03.2022.
Rok za dostavu primjedbi i prijedloga: 21.03.2022. godine

pdfIzvješće o provedenom prethodnom savjetovanju

zipDokumentacija o nabavi


IZGRADNJA GRAĐEVINE ZA PROŠIRENJE RECIKLAŽNOG DVORIŠTA NA ODLAGALIŠTU OTPADA „VINOGRADINE“

Datum objave: 15.02.2022.
Rok za dostavu primjedbi i prijedloga: 21.02.2022. godine

zipDokumentacija o nabavi

 


Nabava kombi vozila s tovarnim prostorom

Datum objave: 31.12.2021.
Rok za dostavu ponuda: 21.01.2022. do 12:00 sati

pdfDokumentacija o nabavi
pdfTehničke specifikacije
xlsTROŠKOVNIK

 


Nabava traktora

Datum objave: 27.12.2021.
Rok za dostavu ponuda: 18.01.2022. do 12h

pdfDokumentacija o nabavi
pdfTehničke specifikacije
xlsTROŠKOVNIK


Kupnja komunalnog vozila za miješani komunalni otpad putem financijskog leasinga

Datum objave: 17.12.2021.
Rok za dostavu primjedbi i prijedloga: 22.12.2021.

pdf Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju

pdfPRETHODNO SAVJETOVANJE

pdfNacrt Dokumentacije o nabavi
pdfTehničke specifikacije
xlsTROŠKOVNIK


Nacrt DoN za OPREMANJE POSTROJENJA ZA RECIKLIRANJE ODVOJENO SAKUPLJENOG BIOOTPADA NA LOKACIJI VINOGRADINE

Datum objave: 25.11.2021.

Rok za dostavu primjedbi i prijedloga: 30.11.2021.

 

pdfIzvješće o provedenom prethodnom savjetovanju 

pdfDOKUMENTACIJA O NABAVI - NACRT
pdfPRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA
xlsxObrazac 2. 1. Troškovnik Stroj za mehaničku obradu Grupa 1
xlsxObrazac 2. 2. Troškovnik Mobilno bubnjasto sito Grupa 2
xlsxObrazac 2. 3. Troškovnik Strojevi i oprema Grupa 3
xlsxObrazac 3. 1. Tehničke spec Stroj za mehaničku obradu Grupa 1
xlsxObrazac 3. 2. Tehničke spec Mobilno bubnjasto sito Grupa 2
xlsxObrazac 3. 3. Tehničke spec Oprema, alati i uređaji za kompostanu Grupa 3


 

OPREMANJE POSTROJENJA ZA RECIKLIRANJE ODVOJENO SAKUPLJENOG BIOOTPADA NA LOKACIJI VINOGRADINE 

Datum objave: 11.10.2021.

Rok za dostavu primjedbi i prijedloga: 18.10.2021.

 

pdfIzvješće o provedenom prethodnom savjetovanju

pdfDOKUMENTACIJA O NABAVI - NACRT
pdfPRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA
xlsxObrazac 2. 1. Troškovnik Stroj za mehaničku obradu Grupa 1
xlsxObrazac 2. 2. Troškovnik Mobilno bubnjasto sito Grupa 2
xlsxObrazac 2. 3. Troškovnik Strojevi i oprema Grupa 3
xlsxObrazac 3. 1. Tehničke spec Stroj za mehaničku obradu Grupa 1
xlsxObrazac 3. 2. Tehničke spec Mobilno bubnjasto sito Grupa 2
xlsxObrazac 3. 3. Tehničke spec Oprema, alati i uređaji za kompostanu Grupa 3


 

IZGRADNJA I OPREMANJE KOMPOSTANE NA LOKACIJI VINOGRADINE

 Datum objave: 21.04.2021.

pdfIzvješće o provedenom prethodnom savjetovanju

 

 Datum objave: 13.04.2021.

pdfPRETHODNO SAVJETOVANJE

pdfDOKUMENTACIJA ZA NADMETANJA
pdfPrijedlog ugovora
xlsTROŠKOVNIK


NABAVA KOMUNALNOG VOZILA ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADNOG PAPIRA, KARTONA I PLASTIKE – DVOKOMORNO VOZILO

 

pdfIzvješće o provedenom prethodnom savjetovanju

 

pdfDOKUMENTACIJA O NABAVI
pdfPRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA
xlsxTROŠKOVNIK


IZGRADNJA POSLOVNE ZGRADE I NADSTREŠNICA U INDUSTRIJSKOJ ULICI U POŽEGI, K.Č.BR. 470/2, K.O. POŽEGA

KUPNJA VOZILA ZA SAKUPLJANJE OTPADA PUTEM FINANCIJSKOG LEASINGA

Osnovni podaci

Komunalac Požega d.o.o.

Vukovarska 8
34000 Požega
Republika Hrvatska

OIB: 99740428762
MB: 04156510

Besplatni kontakt telefon : 0800 200 171
Email: info@komunalac-pozega.hr

Telefon: 034 316 860

Radno vrijeme

UPRAVA

  • Ponedjeljak - petak: 07.00 -15.00 sati

BLAGAJNA

  • Ponedjeljak - petak: 07.00 -13.00 sati

REKLAMACIJE I RAD SA STRANKAMA

  • Ponedjeljak - petak: 07.00 -13.00 sati

GRADSKA TRŽNICA

  • Ponedjeljak, utorak, srijeda i petak: 07.00 - 13.00 sati
  • Četvrtak i subota: 06.00 - 14.00 sati

RECIKLAŽNA DVORIŠTA

  • Ponedjeljak - petak : 09.00 - 16.00 sati (Pauza: 12.00 - 12.30 sati)
  • Subota: 07.00 - 12.00 sati