Požeško komunalno poduzeće - za čist grad

Plan nabave

Sukladno Zakonu o javnoj nabavi („Narodne novine" broj 120/2016, 114/2022), Pravilniku o Planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine" broj 101/2017) i Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 144/2020), Komunalac Požega d.o.o. objavljuje Plan nabave u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske koji je dostupan na sljedećem linku: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/


2024.

Plan nabave za 2024. godinu

xlsxPlan nabave za 2024. godinu

pdfPlan nabave sredstava rada za 2024. godinu

xlsxPlan nabave sredstava rada za 2024. godinu

pdfI. rebalans Plana nabave za 2024. godinu

xlsxI. rebalans Plana nabave za 2024. godinu

pdfI. rebalans Plana nabave sredstava rada za 2024. godinu

xlsxI. rebalans Plana nabave sredstava rada za 2024. godinu


2023.

II. rebalans Plana nabave za 2023. godinu

xlsxII. rebalans Plana nabave za 2023. godinu

pdfII. rebalans Plana nabave sredstava rada za 2023. godinu

xlsxII. rebalans Plana nabave sredstava rada za 2023. godinu

pdfI. rebalans Plana nabave za 2023. godinu

xlsxI. rebalans Plana nabave za 2023. godinu

pdfI. rebalans Plana nabave sredstava rada za 2023. godinu

xlsxI. rebalans Plana nabave sredstava rada za 2023. godinu

pdfPlan nabave za 2023. godinu

xlsxPlan nabave za 2023. godinu

pdfPlan nabave sredstava rada za 2023. godinu

xlsxPlan nabave sredstava rada za 2023. godinu


 

2022.

III. rebalans Plana nabave za 2022. godinu

pdfIII. rebalans Plana nabave sredstava rada za 2022. godinu

xlsxIII. rebalans Plana nabave za 2022. godinu

xlsxIII. rebalans Plana nabave sredstava rada za 2022. godinu

pdfII. rebalans Plana nabave sredstava rada za 2022. godinu

xlsxII. rebalans Plana nabave sredstava rada za 2022. godinu

pdfII. rebalans Plana nabave za 2022. godinu

xlsxII. rebalans Plana nabave za 2022. godinu

pdfI. rebalans Plana nabave za 2022. godinu

xlsxI. rebalans Plana nabave za 2022. godinu

pdfI. rebalans Plana nabave sredstava rada za 2022. godinu

xlsxI. rebalans Plana nabave sredstava rada za 2022. godinu

pdfPlan nabave za 2022. godinu

xlsxPlan nabave za 2022. godinu

pdfPlan nabave sredstava rada za 2022. godinu

xlsxPlan nabave sredstava rada za 2022. godinu

 


 

2021.

 II. REBALANS PLANA NABAVE ZA 2021.

xlsxII. REBALANS PLANA NABAVE ZA 2021.

pdfII. REBALANS PLANA NABAVE SREDSTAVA RADA ZA 2021.

xlsxII. REBALANS PLANA NABAVE SREDSTAVA RADA ZA 2021.

pdfREBALANS PLANA NABAVE SREDSTAVA RADA ZA 2021.

xlsxREBALANS PLANA NABAVE SREDSTAVA RADA ZA 2021.

pdfI. REBALANS PLANA NABAVE ZA 2021.

xlsxREBALANS PLANA NABAVE ZA 2021.

pdfPLAN NABAVE ZA 2021. GODINU

xlsxPLAN NABAVE ZA 2021. god.

pdfPLAN NABAVE SREDSTAVA RADA ZA 2021. GODINU

xlsxPLAN NABAVE SREDSTAVA RADA ZA 2021. GODINU

Osnovni podaci

Komunalac Požega d.o.o.

Vukovarska 8
34000 Požega
Republika Hrvatska

OIB: 99740428762
MB: 04156510

Besplatni kontakt telefon : 0800 200 171
Email: info@komunalac-pozega.hr

Telefon: 034 316 860

Radno vrijeme

UPRAVA

  • Ponedjeljak - petak: 07.00 -15.00 sati

BLAGAJNA

  • Ponedjeljak - petak: 07.00 -13.00 sati

REKLAMACIJE I RAD SA STRANKAMA

  • Ponedjeljak - petak: 07.00 -13.00 sati

GRADSKA TRŽNICA

  • Ponedjeljak, utorak, srijeda i petak: 07.00 - 13.00 sati
  • Četvrtak i subota: 06.00 - 14.00 sati

RECIKLAŽNA DVORIŠTA

  • Ponedjeljak - petak : 09.00 - 16.00 sati (Pauza: 12.00 - 12.30 sati)
  • Subota: 07.00 - 12.00 sati