Požeško komunalno poduzeće - za čist grad

Izgradnja - grobljanski objekti, cestogradnja, prometna signalizacija

Komunalac Požega d.o.o. u okviru Odjela izgradnje vrši poslove izgradnje grobljanskih objekata, te poslove cestogradnje i prometne signalizacije po nalogu Grada Požege. Izgradnja grobljanskih objekata obuhvaća poslove izgradnje i opločavanja grobnica na grobljima u gradu Požegi kojima upravlja, te svi potrebnih građevinskih popravaka na objektima groblja (ograde, staze i sl.)

Cestogradnja obuhvaća sanaciju udarnih rupa i oštećenja kolnika te održavanje sustava za odvodnju oborinskih voda s javnih površina (popravak slivnika). Prometna signalizacija obuhvaća održavanje vertikalne signalizacije, popravak prometnih znakova te ugradnju novih prometnih znakova.

Osnovni podaci

Komunalac Požega d.o.o.

Vukovarska 8
34000 Požega
Republika Hrvatska

OIB: 99740428762
MB: 04156510

Besplatni kontakt telefon : 0800 200 171
Email: info@komunalac-pozega.hr

Telefon: 034 316 860

Radno vrijeme

UPRAVA

  • Ponedjeljak - petak: 07.00 -15.00 sati

BLAGAJNA

  • Ponedjeljak - petak: 07.00 -13.00 sati

REKLAMACIJE I RAD SA STRANKAMA

  • Ponedjeljak - petak: 07.00 -13.00 sati

GRADSKA TRŽNICA

  • Ponedjeljak, utorak, srijeda i petak: 07.00 - 13.00 sati
  • Četvrtak i subota: 06.00 - 14.00 sati

RECIKLAŽNA DVORIŠTA

  • Ponedjeljak - petak : 09.00 - 16.00 sati (Pauza: 12.00 - 12.30 sati)
  • Subota: 07.00 - 12.00 sati