Požeško komunalno poduzeće - za čist grad

Energetska obnova višestambenih zgrada

Temeljem javnog poziva Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, inicijative 6. Obnova zgrada, investicije C6.1. R1-I1, za dostavu projektnih prijedloga Energetska obnova višestambenih zgrada, Upravitelj Komunalac Požega d.o.o. za komunalne djelatnosti, Vukovarska 8, Požega u ime i za račun suvlasnika višestambene zgrade na adresi Miroslava Krleže 6, Požega provodi nabave u skladu s Dodatkom 1.3. Poziva – Pravila o provedbi postupaka nabava za neobveznike Zakona o javnoj nabavi.

Energetska obnova višestambene zgrade na adresi Miroslava Krleže 6, Grad Požega NPOO.C6.1.R1-I1.01.0224

Komunalac Požega d.o.o., kao upravitelj višestambene zgrade na adresi Miroslava Krleže 6, 3400 Požega, potpisao je 29. studenog 2022. godine S Ministarstvom prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026., NPOO.C6.1.R1-I1.01.0224, Energetska obnova višestambene zgrade na adresi Miroslava Krleže 6, Grad Požega, Požega. Ukupni prihvatljivi troškovi projekta su 470.936,95 EUR (3.548.274,46 KN). Ugovorom se dodjeljuju bespovratna sredstva u iznosu od 372.600,59 EUR (2.807.359,11 KN).

Projekt se provodi sukladno Nacionalnom planu oporavka i otpornosti 2021.-2026., inicijativi 6. obnova zgrada, investiciji C6.1.R1-I1 Energetska obnova zgrada, a sukladno usvojenom Programu energetske obnove višestambenih zgrada za razdoblje do 2030. godine (NN, br. 143/21).

Cilj je podupiranje mjera energetske učinkovitosti i korištenje OIE koje će rezultirati uštedom godišnje potrebne toplinske energije za grijanje (QH,nd) (kWh/god) od 66 % u odnosu na stanje prije obnove. Provedbom ovih mjera se uz energetske uštede osigurava i smanjenje emisije CO2 odnosno dekarbonizacija zgrade od 58%. Na razini investicije C6.1.R1-I1 potrebno je ostvariti uštede primarne energije (Eprim) na godišnjoj razini od najmanje 55% čemu ovaj projekt doprinosi.

Aktivnosti provedbe projekta su:

 1. Izrada projektne dokumentacije
 2. Energetska obnova: povećanje toplinske zaštite vanjskog zida, povećanje toplinske zaštite ravnog krova, povećanje toplinske zaštite poda iznad negrijanog prostora, zamjena vanjske stolarije, ugradnja fotonaponskih modula za proizvodnju električne energije iz OIE za potrebe zajedničke potrošnje zgrade, provedba novih i rekonstrukcija postojećih elemenata pristupačnosti, ugradnja koso podiznih platformi
 3. Upravljanje projektom i administracija
 4. Promidžba i vidljivost projekta

Razdoblje provedbe projekta je od 1. veljače 2020. godine, odnosno početka aktivnosti vezanih za energetsku obnovu višestambene zgrade, do završetka svih aktivnosti iz Ugovora, a traje 24 mjeseca od dana sklapanja Ugovora.

Višestambena zgrada na adresi Miroslava Krleže 6, Požega ima 41 stambenu jedinicu. Završetkom projekta energetske obnove će iz postojećeg energetskog razreda D prijeći u energetski razred B.

 lenta eovz2022

Temeljem javnog poziva Ministarstva graditeljstva referentna oznaka poziva PDP_4c2.2, objavljenog 17.10.2016., za dodjelu bespovratnih sredstava za energetsku obnovu višestambenih zgrada, osiguranih iz Europskog fonda za regionalni razvoj, Upravitelj Komunalac Požega d.o.o. za komunalne djelatnosti, Vukovarska 8, Požega u ime i za račun suvlasnika višestambenih zgrada provodi i objavljuje postupke nabave u skladu s Aneksom 2. Poziva - Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi.

 

Izvođenje radova poradi provođenja mjera energetske obnove višestambene zgrade na adresi Antuna Gustava Matoša 24-26, Požega

Na temelju Javnog poziva pokrenutog od strane nadležnog tijela Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, referentna oznaka poziva PDP_4c2.2 objavljenog 17.10.2016., za dodjelu bespovratnih sredstava za energetsku obnovu višestambenih zgrada, osiguranih iz Europskog fonda za regionalni razvoj i u skladu s Aneksom 2. Poziva - Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi, Upravitelj Komunalac Požega d.o.o. za komunalne djelatnosti, Vukovarska 8, Požega u ime i za račun suvlasnika višestambene zgrade Antuna Gustava Matoša 24-26, Požega donosi:

OBAVIJEST O NABAVI

 • Opis predmeta nabave: Izvođenje radova poradi provođenja mjera energetske obnove višestambene zgrade na adresiAntuna Gustava Matoša 24-26, Požega.
 • Procijenjena vrijednost nabave: 1.122.303,31 KN bez PDV-a
 • Ukupna vrijednost radova energetske obnove: 1.402.879,14 KN s PDV-om
 • Evidencijski broj nabave: 4/17
 • Vrsta postupka nabave koji se primjenjuje: objava obavijesti o nabavi na internetskoj stranici neobveznika o javnoj nabavi - Upravitelj Komunalac Požega d.o.o. za komunalne djelatnosti www.komunalac-pozega.hr
 • Podaci o naručitelju
  Naziv i sjedište naručitelja: Upravitelj - Komunalac Požega d.o.o., za komunalne djelatnosti
  Adresa: Vukovarska 8, Požega
  Poslovna banka: Podravska banka d.d.
  IBAN: HR0823860021552002357
  OIB: 99740428762
  Broj telefona naručitelja: 034/316-860
  Broj telefaksa naručitelja: 034/316-870
  Internetska adresa naručitelja: www.komunalac-pozega.hr
  Adresa elektroničke pošte naručitelja: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 • Podaci o službi zaduženoj za kontakt
  Sve obavijesti u svezi ovog postupka nabave mogu se dobiti svakog radnog dana između 7 i 15 sati, do roka za dostavu ponuda, od osoba zaduženih za komunikaciju s gospodarskim subjektima.
  Ime i prezime osobe zadužene za kontakt: Tomislav Didović, dipl. oec.
  Adresa: 34 000 Požega, Vukovarska 8
  Adresa elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 • Vrsta postupka nabave
  Postupak nabave radova za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi (NOJN).
 • Datum objave
  26.09.2017.
 • Osnovne informacije o predmetu nabave
  Izvođenje radova poradi provođenja mjera energetske obnove višestambene zgrade na adresi Antuna Gustava Matoša 24-26, Požega.
  Rokovi početka i završetka izvođenja radova: Početak radova je najkasnije 8 dana po potpisu ugovora, a rok završetka radova je najkasnije do 31.08.2018.g.
 • Rok, način i mjesto dostave ponuda
  Ponude je potrebno dostaviti do 19.10.2017. do 12:00 sati bez obzira na način dostave.
  Ponude se dostavljaju u sjedište Naručitelja svaki radni dan od 10 do 15 sati ili preporučenom poštanskom pošiljkom s povratnicom na navedenu adresu.
  Ponuditelji dostavljaju ponudu u zatvorenoj omotnici.
 • Jezik ponude
  Ponuda se izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.
 • Dodatne informacije
  Ponuditelji do isteka roka za dostavu ponuda imaju pravo uvida u cjelokupnu projektnu dokumentaciju u prostorijama naručitelja na adresi Vukovarska 8, Požega.

Na ovaj postupak se primjenjuju odredbe propisane Javnim pozivom Ministarstva graditeljstva, referentna oznaka poziva PDP_4c2.2, objavljenog 17.10.2016., za dodjelu bespovratnih sredstava za energetsku obnovu višestambenih zgrada, osiguranih iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

pdfDOKUMENTACIJA O NABAVI A G MATOŠA 24 26
xlsEOZ Troškovnik ZA NABAVU A G Matoša 24 26
pdfNacrti A G Matosa 24 26
xlsPONUDBENI LIST
pdfTehnicki opis, A G Matosa 24 26

Izvođenje radova poradi provođenja mjera energetske obnove višestambene zgrade na adresi Antuna Gustava Matoša 32-34, Požega

Na temelju Javnog poziva pokrenutog od strane nadležnog tijela Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, referentna oznaka poziva PDP_4c2.2 objavljenog 17.10.2016., za dodjelu bespovratnih sredstava za energetsku obnovu višestambenih zgrada, osiguranih iz Europskog fonda za regionalni razvoj i u skladu s Aneksom 2. Poziva - Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi, Upravitelj Komunalac Požega d.o.o. za komunalne djelatnosti, Vukovarska 8, Požega u ime i za račun suvlasnika višestambene zgrade Antuna Gustava Matoša 32-34, Požega donosi:

OBAVIJEST O NABAVI

 • Opis predmeta nabave: Izvođenje radova poradi provođenja mjera energetske obnove višestambene zgrade na adresi Antuna Gustava Matoša 32-34, Požega.
 • Procijenjena vrijednost nabave: 1.132.063,86 KN bez PDV-a
 • Ukupna vrijednost radova energetske obnove: 1.415.079,83 KN s PDV-om
 • Evidencijski broj nabave: 3/17
 • Vrsta postupka nabave koji se primjenjuje: objava obavijesti o nabavi na internetskoj stranici neobveznika o javnoj nabavi - Upravitelj Komunalac Požega d.o.o. za komunalne djelatnosti www.komunalac-pozega.hr
 • Podaci o naručitelju
  Naziv i sjedište naručitelja: Upravitelj - Komunalac Požega d.o.o., za komunalne djelatnosti
  Adresa: Vukovarska 8, Požega
  Poslovna banka: Podravska banka d.d.
  IBAN: HR0823860021552002357
  OIB: 99740428762
  Broj telefona naručitelja: 034/316-860
  Broj telefaksa naručitelja: 034/316-870
  Internetska adresa naručitelja: www.komunalac-pozega.hr
  Adresa elektroničke pošte naručitelja: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 • Podaci o službi zaduženoj za kontakt
  Sve obavijesti u svezi ovog postupka nabave mogu se dobiti svakog radnog dana između 7 i 15 sati, do roka za dostavu ponuda, od osoba zaduženih za komunikaciju s gospodarskim subjektima.
  Ime i prezime osobe zadužene za kontakt: Tomislav Didović, dipl. oec.
  Adresa: 34 000 Požega, Vukovarska 8
  Adresa elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 • Vrsta postupka nabave
  Postupak nabave radova za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi (NOJN).
 • Datum objave
  26.09.2017.
 • Osnovne informacije o predmetu nabave
  Izvođenje radova poradi provođenja mjera energetske obnove višestambene zgrade na adresi Antuna Gustava Matoša 32-34, Požega.
  Rokovi početka i završetka izvođenja radova: Početak radova je najkasnije 8 dana po potpisu ugovora, a rok završetka radova je najkasnije do 31.08.2018.g.
 • Rok, način i mjesto dostave ponuda
  Ponude je potrebno dostaviti do 19.10.2017. do 11:00 sati bez obzira na način dostave.
  Ponude se dostavljaju u sjedište Naručitelja svaki radni dan od 10 do 15 sati ili preporučenom poštanskom pošiljkom s povratnicom na navedenu adresu.
  Ponuditelji dostavljaju ponudu u zatvorenoj omotnici.
 • Jezik ponude
  Ponuda se izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.
 • Dodatne informacije
  Ponuditelji do isteka roka za dostavu ponuda imaju pravo uvida u cjelokupnu projektnu dokumentaciju u prostorijama naručitelja na adresi Vukovarska 8, Požega.

Na ovaj postupak se primjenjuju odredbe propisane Javnim pozivom Ministarstva graditeljstva, referentna oznaka poziva PDP_4c2.2 , objavljenog 17.10.2016., za dodjelu bespovratnih sredstava za energetsku obnovu višestambenih zgrada, osiguranih iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

pdf1 PS sut
pdf2 PS priz
pdf3 PS Ik
pdf7 PS Pre
pdf8 PS P1
pdf9 P P2
pdf10 PS P3
pdf11 NS su
pdf12 NS Pr
pdf13 NS I
pdf17 NS Pr
pdf18 NS Pr
pdf19 NS P1
pdf20 NS P2
pdf21 NS P3
pdfDOKUMENTACIJA O NABAVI A G MATOŠA32 34
xlsEOZ Troškovnik za nabavu A G Matoša 32 34, Požega
xlsPONUDBENI LIST
pdfTehnički opis

Osnovni podaci

Komunalac Požega d.o.o.

Vukovarska 8
34000 Požega
Republika Hrvatska

OIB: 99740428762
MB: 04156510

Besplatni kontakt telefon : 0800 200 171
Email: info@komunalac-pozega.hr

Telefon: 034 316 860

Radno vrijeme

UPRAVA

 • Ponedjeljak - petak: 07.00 -15.00 sati

BLAGAJNA

 • Ponedjeljak - petak: 07.00 -13.00 sati

REKLAMACIJE I RAD SA STRANKAMA

 • Ponedjeljak - petak: 07.00 -13.00 sati

GRADSKA TRŽNICA

 • Ponedjeljak, utorak, srijeda i petak: 07.00 - 13.00 sati
 • Četvrtak i subota: 06.00 - 14.00 sati

RECIKLAŽNA DVORIŠTA

 • Ponedjeljak - petak : 09.00 - 16.00 sati (Pauza: 12.00 - 12.30 sati)
 • Subota: 07.00 - 12.00 sati