Odluka o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora na Gradskoj tržnici

Direktor Društva Komunalac Požega d.o.o. donio je Odluku o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora na Gradskoj tržnici u Požegi.

jpgOdluka o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora na Gradskoj tržnici