Odluka o odabiru najpovoljnije ponude

Komunalac Požega d.o.o. donio je Odluku o odabiru najpovoljnije ponude za zakup poslovnog prostora na Gradskoj tržnici u Požegi, lokal br. 13.

pdfOdluka o odabiru najpovoljnije ponude - Mesoprerada d.o.o.