Raspored odvoza krupnog (glomaznog) otpada 17. listopada 2020.

Komunalac Požega d.o.o. će 17. listopada 2020. godine odvoziti krupni (glomazni) otpad na području

  • MO DERVIŠAGA u ulicama: Bagdala, Kralja Krešimira, Matije Gupca, Orljavska, Pavla Radića, Radnička, Rujanska, Stjepana Radića, Školska, Vinogradsaka i Zrinska
  • MO VIDOVCI u ulicama: Cimermanova, Josipa Muževića, Matije Gupca, Milana Valkovića, Obrtnička, Omladinska, Orljavska, Radnička, Sokolova, Stjepana Ferića, Stjepana Radića, Svete Ane, Sv. Ivana Krstitelja, Svetog Valentina, Svibanjska, Školska, Vilima Korajca, Vinogradska i Željeznička
  • U NASELJIMA:  Komušina, Laze Ćosine, Laze Vasine i Laze Prnjavor

Korisnici komunalnih usluga iz navedenih ulica i naselja koji su podmirili svoje financijske obveze prema Komunalcu Požega d.o.o. i žele koristiti uslugu odvoza i zbrinjavanja krupnog (glomaznog) otpada, trebaju se javiti u Komunalac Požega d.o.o. na tel. broj 034/440 – 997 najkasnije do petka, 16. listopada 2020. godine do 13 sati.

Krupni (glomazni) otpad nije dozvoljeno odlagati na javnu površinu, nego ga je potrebno skupiti na hrpu unutar okućnice, neposredno uz javnu površinu. Metalni krupni (glomazni) otpad potrebno je posebno odvojiti od ostalog krupnog (glomaznog) otpada. Stari automobili i građevinski otpad nisu kućni krupni (glomazni) otpad i ne odvoze se u okviru Plana odvoza krupnog (glomaznog) otpada. Popis vrsta predmeta i tvari koje se smatraju krupnim (glomaznim) otpadom propisan je Naputkom o glomaznom otpadu (NN 79/15) i objavljen je na www.komunalac-pozega.hr.

Podsjećamo da krupni (glomazni) otpad možete besplatno dovesti i u reciklažno dvorište u Požegi od ponedjeljka do petka od 9 do 16 sati te subotom od 7 do 12 sati.