Požeško komunalno poduzeće - za čist grad

Raspored odvoza otpada odsad i na interaktivnom kalendaru Komunalca

Raspored odvoza otpada odsad i na interaktivnom kalendaru Komunalca

Ulaskom u 2024. godinu imamo novosti na web stranici Komunalca Požega d.o.o. Postavljen je interaktivni kalendar odvoza otpada.

Na taj će način korisnici jednostavnije doći do informacija o odvozu otpada tijekom cijele godine.

Klikom na banner i ulaskom u kalendar potrebno je izabrati ulicu te potom vrstu otpada za koji želite doznati datume odvoza. Moguće je izabrati miješani komunalni otpad (zeleni spremnici), biootpad (smeđi spremnici), papir (plavi spremnici), plastika (žuti spremnici), staklo (zelene vreće) i glomazni otpad.

Kalendar odvoza za svaku pojedinu vrstu ili za sve vrste otpada moguće je kopirati, preuzeti u Excel i PDF formatu ili ispisati.

Raspored odvoza otpada kao i ostale potrebne informacije vezane za odvoz otpada korisnici će dobiti i u kuvertama s uplatnicama, a u pripremi je i brošura koja će biti dostupna na blagajni Komunalca.

Kalendar je izradila požeška tvrtka Stroge mjere d.o.o.

Osnovni podaci

Komunalac Požega d.o.o.

Vukovarska 8
34000 Požega
Republika Hrvatska

OIB: 99740428762
MB: 04156510

Besplatni kontakt telefon : 0800 200 171
Email: info@komunalac-pozega.hr

Telefon: 034 316 860

Radno vrijeme

UPRAVA

  • Ponedjeljak - petak: 07.00 -15.00 sati

BLAGAJNA

  • Ponedjeljak - petak: 07.00 -13.00 sati

REKLAMACIJE I RAD SA STRANKAMA

  • Ponedjeljak - petak: 07.00 -13.00 sati

GRADSKA TRŽNICA

  • Ponedjeljak, utorak, srijeda i petak: 07.00 - 13.00 sati
  • Četvrtak i subota: 06.00 - 14.00 sati

RECIKLAŽNA DVORIŠTA

  • Ponedjeljak - petak : 09.00 - 16.00 sati (Pauza: 12.00 - 12.30 sati)
  • Subota: 07.00 - 12.00 sati