Požeško komunalno poduzeće - za čist grad

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa

Na temelju Odluke Uprave Društva Komunalac Požega d.o.o. raspisuje

JAVNI NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa

Naziv radnog mjesta: Referent odjela za gospodarenje otpadom i javnu higijenu - jedan (1) izvršitelj

Organizacijska cjelina: Komunalni sektor, Odjela za gospodarenje otpadom, javnu higijenu i tržnicu, Odsjek za gospodarenje otpadom

Vrsta zaposlenja: na određeno vrijeme u trajanju godinu (1) dana – zamjena za  rodiljni i roditeljski dopust

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa

Osnovni podaci

Komunalac Požega d.o.o.

Vukovarska 8
34000 Požega
Republika Hrvatska

OIB: 99740428762
MB: 04156510

Besplatni kontakt telefon : 0800 200 171
Email: info@komunalac-pozega.hr

Telefon: 034 316 860

Radno vrijeme

UPRAVA

  • Ponedjeljak - petak: 07.00 -15.00 sati

BLAGAJNA

  • Ponedjeljak - petak: 07.00 -13.00 sati

REKLAMACIJE I RAD SA STRANKAMA

  • Ponedjeljak - petak: 07.00 -13.00 sati

GRADSKA TRŽNICA

  • Ponedjeljak, utorak, srijeda i petak: 07.00 - 13.00 sati
  • Četvrtak i subota: 06.00 - 14.00 sati

RECIKLAŽNA DVORIŠTA

  • Ponedjeljak - petak : 09.00 - 16.00 sati (Pauza: 12.00 - 12.30 sati)
  • Subota: 07.00 - 12.00 sati