Požeško komunalno poduzeće - za čist grad

Energetska obnova višestambene zgrade na adresi A.G.Matoša 24-26, Požega

Energetska obnova višestambene zgrade na adresi A.G.Matoša 24-26, Požega

 

Zgrada na adresi na adresi A.G.Matoša 24-26 u Požegi (k.č. br. 953 k.o. Požega) je izgrađena 1979.godine i svrstana je u energetski razred E. Sastoji se od 27 stambenih jedinica. Energetskom obnovom zgrada će imati energetski razred C.

Naziv korisnika: Komunalac Požega d.o.o za komunalne djelatnosti

Referentna oznaka: KK.04.2.2.01.0600

Razdoblje provedbe projekta: 1.11.2016. do 31.10.2018.

Ukupna vrijednost projekta: 1.573.473,10 kn

Iznos koji sufinancira EU: 916.398,17kn

Mjere energetske obnove:

 • toplinska izolacija vanjskih zidova
 • toplinska izolacija stropa prema negrijanom tavanu
 • zamjena postojeće drvene stolarije

Ciljevi i očekivani rezultati:

 • ušteda toplinske energije od 61%
 • smanjenje emisije CO2 za više od 50%.
 • C energetski razred

Osoba za kontakt: Tomislav Didović +385 99 499 0664

www.strukturnifondovi.hr

Osnovni podaci

Komunalac Požega d.o.o.

Vukovarska 8
34000 Požega
Republika Hrvatska

OIB: 99740428762
MB: 04156510

Besplatni kontakt telefon : 0800 200 171
Email: info@komunalac-pozega.hr

Telefon: 034 316 860

Radno vrijeme

UPRAVA

 • Ponedjeljak - petak: 07.00 -15.00 sati

BLAGAJNA

 • Ponedjeljak - petak: 07.00 -13.00 sati

REKLAMACIJE I RAD SA STRANKAMA

 • Ponedjeljak - petak: 07.00 -13.00 sati

GRADSKA TRŽNICA

 • Ponedjeljak, utorak, srijeda i petak: 07.00 - 13.00 sati
 • Četvrtak i subota: 06.00 - 14.00 sati

RECIKLAŽNA DVORIŠTA

 • Ponedjeljak - petak : 09.00 - 16.00 sati (Pauza: 12.00 - 12.30 sati)
 • Subota: 07.00 - 12.00 sati