Javni natječaj za prodaju nekretnina

Predmet prodaje su nekretnine u vlasništvu Komunalac Požega d.o.o.

jpgJavni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Komunalac Požega d.o.o.